Πλήρης έλεγχος θυρεοειδούς αδένα

Υπηρεσίες

Για κάθε πάθηση του θυρεοειδούς αδένα (π.χ. υπερθυρεοειδισμός, υποθυρεοειδισμός, όζος θυρεοειδούς αδένα) είναι απαραίτητος ο πλήρης εργαστηριακός έλεγχος. 
Ένας όζος στον θυρεοειδή αδένα πρέπει να αντιμετωπίζεται σωστά. Δεν χρήζουν όλοι οι όζοι θυρεοειδούς αδένα παρακέντησης.  Η παρακέντηση είναι μια επεμβατική μέθοδος, πολλές φορές επώδυνη, η οποία μπορεί να έχει επιπλοκές, εάν δεν διενεργηθεί σωστά. 
 
 
Το σπινθηρογράφημα διενεργείται διεθνώς από τα εξειδικευμένα κέντρα παθήσεων θυρεοειδούς αδένα. Είναι η μοναδική εξέταση, που μπορεί να μας δώσει πληροφορίες για την αποκλειστική λειτουργία του όζου. Με το σπινθηρογράφημα καθορίζουμε όχι μόνο την πιθανότητα κακοήθειας αλλά αποκλείουμε και την υπερλειτουργία του όζου, η οποία μπορεί επίσης να προβεί επικίνδυνη για την υγεία του ασθενούς (υπερθυρεοειδισμός). 
Τα υπερηχογραφικά κριτήρια δεν αρκούν για την σωστή διαχείριση ενός όζου, διότι προσφέρουν μόνο μορφολογικές πληροφορίες. Η ελαστογραφία δεν αντικαθιστά σε καμία περίπτωση του ρόλο του σπινθηρογραφήματος. 

Υπηρεσίες