Απαντάμε στις Απορίες σας

Μία εξέταση αίματος δεν αποκλείει κάποια κακοήθεια τον θυρεοειδή αδένα. Υπάρχουν θυρεοειδείς αδένες που μορφολογικά δεν εμφανίζουν κάποια παθολογία, αλλά δεν λειτουργούν σωστά και το αντίθετο. Υπάρχουν αδένες με όζους που χαρακτηρίζονται από μια φυσιολογική τιμή της TSH στο αίμα.

Η παρακέντηση είναι μια επεμβατική εξέταση, πολλές φορές επώδυνη με τυχόν επιπλοκές. 
Μόνο ο πλήρης έλεγχος, εργαστηριακός και απεικονιστικός (υπέρηχος και σπινθηρογράφημα) συμβάλλει στην σωστή διαχείριση ενός όζου. Το σπινθηρογράφημα είναι η μόνη εξέταση που μας δείχνει την λειτουργία ενός όζου, όχι μόνο για να αποφευχθούν οι μη απαραίτητες παρακεντήσεις αλλά και για να καθοριστεί η επικινδυνότητά του.
Ένας πλήρης έλεγχος του θυρεοειδούς αδένα είναι πολύ σημαντικός κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης όχι μόνο για την υγεία της μητέρας αλλά και του εμβρύου. 
Σίγουρα σε περιπτώσεις θετικού οικογενειακού ιστορικού με παθήσεις θυρεοειδούς αδένα. 
Παρ’ όλ’ αυτά όλοι ανεξαρτήτως κληρονομικότητας πρέπει να ελέγχουμε τον θυρεοειδή μας.
Επί παραδείγματι, συμπτώματα που δυνητικά σχετίζονται με τον θυρεοειδή είναι η αύξηση σωματικού βάρους, η δυσκοιλιότητα, η τριχόπτωση, ο τρόμος χεριών και το αίσθημα παλμών.
Η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα σχετίζεται άμεσα με την καρδιακή λειτουργία. Σε οποιοδήποτε καρδιολογικό νόσημα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα.
Σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά η ελαστογραφία το σπινθηρογράφημα.
Τα αποτελέσματα της ελαστογραφίας δεν είναι ειδικά για την κακοήθεια του θυρεοειδούς αδένα.
Για αυτόν τον λόγο, η ελαστογραφία δεν αποτελεί απαραίτητη διαδικασία στην διερεύνηση ενός όζου.
 Η επιβάρυνση ενός οργανισμού κατά την διενέργεια ενός σπινθηρογραφήματος θυρεοειδούς αδένα είναι πολύ μικρότερη σε σχέση με αυτή που δέχεται κάποιος με την αξονική τομογραφία. Εξάλλου σε σπάνιες περιπτώσεις χρήζει το σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς αδένα επανάληψης.