Όροι Χρήσης

Η  thyroidnuk-preveza.gr μέσω του διαδικτυακού της τόπου thyroidnuk-preveza.gr  ενημερώνει το χρήστη/επισκέπτη για το σκοπό της εταιρείας, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τα οποία προσφέρει.

Σκοπός της παρούσας είναι να παρασχεθεί στο χρήστη/επισκέπτη η απαραίτητη ενημέρωση σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση της ιστοσελίδας  thyroidnuk-preveza.gr  (στο εξής η «ιστοσελίδα»), τους οποίους κάθε χρήστης/επισκέπτης οφείλει να μελετήσει προσεκτικά και σε περίπτωση διαφωνίας να απέχει από οιαδήποτε χρήση τους.
Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει την ρητή, ανεπιφύλακτη και πλήρη αποδοχή των αναφερομένων όρων, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου αυτής.

1. Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας
Το σύνολο του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της  thyroidnuk-preveza.gr  και ειδικότερα οι πληροφορίες και τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην επίσημη ιστοσελίδα της  thyroidnuk-preveza.gr, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των εμπορικών σημάτων, των εικόνων, φωτογραφιών, κειμένων, σχεδιαγραμμάτων, παρεχόμενων υπηρεσιών, προϊόντων και γενικά κάθε είδους αρχείων σε σχέση με τα προσφερόμενα προϊόντα, αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της thyroidnuk-preveza.gr  και προστατεύονται από τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις του κοινοτικού και ελληνικού δικαίου περί πνευματικής ιδιοκτησίας (ν.2121/1993), εξαιρουμένων των προστατευόμενων δικαιωμάτων τρίτων. Επιπρόσθετα, τα ονόματα που δίνονται στα προϊόντα της  thyroidnuk-preveza.gr , τα λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται σε αυτήν, αποτελούν είτε κατοχυρωμένα σήματα, είτε ιδιαίτερα διακριτικά γνωρίσματα της ιστοσελίδας. Προστατεύονται δε, από τις σχετικές ελληνικές και κοινοτικές νομοθετικές διατάξεις περί εμπορικών σημάτων, βιομηχανικής και πνευματικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού.
Ως εκ τούτου, απαγορεύεται χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της thyroidnuk-preveza.gr , η εν όλω ή εν μέρει τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση ή με άλλον τρόπο χρήση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της  thyroidnuk-preveza.gr , με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς.

2. Υποχρεώσεις του χρήστη/επισκέπτη
Ο χρήστης/επισκέπτης υποχρεούται να μην παραβαίνει και να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου. Δηλώνει δε υπεύθυνα, ότι δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσει τον διαδικτυακό τόπο της  thyroidnuk-preveza.gr για να δημοσιεύσει και να μεταδώσει ή διαθέσει με άλλους τρόπους περιεχόμενο παράνομο, απειλητικό ή να εκφράσει μέσω αυτού εμπάθεια, φυλετικές, ή άλλες διακρίσεις, να παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, να περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών.
Ο χρήστης της ιστοσελίδας ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον διαδικτυακό τόπο της  thyroidnuk-preveza.gr  και εν γένει στη thyroidnuk-preveza.gr , αναγόμενη στη κακή ή αθέμιτη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω αυτής.
Σε περίπτωση που η  thyroidnuk-preveza.gr εμπλακεί σε οποιαδήποτε αντιδικία ή κληθεί να καταβάλει σε τρίτους οποιουδήποτε είδους αποζημίωση, για λόγους που οφείλονται στην παράβαση των υποχρεώσεων του χρήστη/επισκέπτη, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να αποζημιώσει εξ αυτού του λόγου την  thyroidnuk-preveza.gr .

3. Δήλωση της  thyroidnuk-preveza.gr  και Περιορισμός Ευθύνης
Η thyroidnuk-preveza.gr καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας της, να διέπονται από ακρίβεια, εγκυρότητα, σαφήνεια και ορθότητα, προκειμένου οι χρήστες/επισκέπτες να σχηματίζουν κατά το δυνατόν πλήρη εικόνα για τα προσφερόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες της thyroidnuk-preveza.gr .
Στον χρήστη εναπόκειται αποκλειστικά η ευθύνη για την χρήση, αξιολόγηση, εκτίμηση και αξιοποίηση των εκάστοτε παρεχόμενων πληροφοριών. Η λήψη οποιωνδήποτε επιχειρηματικών ή άλλων αποφάσεων με αφορμή τις πληροφορίες αυτές γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του χρήστη και η thyroidnuk-preveza.gr  δεν υποχρεούται να καλύψει ή ανορθώσει ζημίες ή διαφορές από τη χρήση των παρεχόμενων μέσω της ιστοσελίδας πληροφοριών.
Η thyroidnuk-preveza.gr  θα προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την ομαλή και εύρυθμη λειτουργία του διαδικτυακού της τόπου, χωρίς όμως να εγγυάται ότι η λειτουργία του θα είναι απαλλαγμένη από σφάλματα ή άλλου είδους τεχνικά προβλήματα. Η thyroidnuk-preveza.gr δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη για τυχόν καταστροφές, οι οποίες μπορεί να προκληθούν από την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας.

4. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων των Χρηστών
Η thyroidnuk-preveza.gr  αναγνωρίζει πόσο σημαντική είναι η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του διαδικτυακού της τόπου.
Αναλυτικές πληροφορίες για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και τα δικαιώματά σας είναι διαθέσιμες στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (Privacy Notice) Privacy Policy

5. Διόδευση σε Διαδικτυακούς Τόπους Τρίτων
Μέσω ειδικών συνδέσμων (links, hyperlinks, banners), οι χρήστες/επισκέπτες είναι δυνατόν να διοδευθούν μέσω της ιστοσελίδας thyroidnuk-preveza.gr σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων. Το περιεχόμενο των διαδικτυακών αυτών τόπων διαμορφώνεται με αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών τους. Η thyroidnuk-preveza.gr   σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο, την ορθότητα, νομιμότητα, πληρότητα, επικαιρότητα και ακρίβεια των πληροφοριών των ανωτέρω διαδικτυακών τόπων.

6. Χρήση Cookies
Ως Cookies, ορίζονται τα μικρά αρχεία κειμένου, που αποστέλλονται προς αποθήκευση από τον διαδικτυακό εξυπηρετητή του αποστολέα του cookie στον τερματικό εξοπλισμό του χρήστη, και έχουν ως βασική λειτουργία την καταγραφή και αποστολή αποθηκευμένων δεδομένων του φυλλομετρητή (“web browser”) του χρήστη στον αποστολέα.
Αναλυτικές πληροφορίες για την χρήση Cookies από τις ιστοσελίδες μας και τις επιλογές σας είναι διαθέσιμες στην Πολιτική Χρήσης Cookies (Cookies Policy) Privacy

7. Εφαρμοστέο δίκαιο – Δωσιδικία
Οι παρόντες όροι χρήσης διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Για την επίλυση κάθε διαφοράς που προκύπτει στα πλαίσια εφαρμογής των παρόντων όρων, αρμόδια δικαστήρια ορίζονται τα αυτά των Αθηνών.

8. Λοιπές Διατάξεις
8.1. Η τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση της thyroidnuk-preveza.gr   να ασκήσει τα νόμιμα ή συμβατικά δικαιώματά της, που απορρέουν από τους παρόντες όρους χρήσης, δεν θα μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτηση από αυτά ούτε να θεωρηθεί τα δικαιώματα της αποδυναμώνονται.
8.2. Άπαντες οι ανωτέρω όροι συνομολογούνται ως ουσιώδεις. Δύνανται δε, να τροποποιηθούν εγγράφως.
8.3. Η ακυρότητα ή η ακυρωσία ενός όρου δεν επιδρά στο κύρος των υπολοίπων όρων της παρούσας.

9. Τροποποίηση των όρων
Οι παρόντες όροι χρήσης δύνανται να ανανεώνονται και να τροποποιούνται από την thyroidnuk-preveza.gr   ολικά ή μερικά, όποτε αυτό κρίνεται αναγκαίο.
Ο χρήστης/επισκέπτης, στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, οφείλει να ελέγχει κάθε φορά για ενδεχόμενες τροποποιήσεις, σύμφωνα με την παρούσα.