Σπινθηρογράφημα

Υπηρεσίες

Το σπινθηρογράφημα είναι μια απεικονιστική εξέταση που παρέχει λειτουργικές πληροφορίες. Η πολυπλοκότητά του λόγω της εξατομίκευσης κάθε εξέτασης ανάλογα με το κλινικό ερώτημα συντελεί και στην μοναδικότητά του. Παραδειγματικά θα αναφερθεί η αναγκαιότητά του στην διαχείριση των παθήσεων του θυρεοειδούς αδένα και του μυοκαρδίου.

Απαραίτητο ρόλο διαδραματίζει στην διαχείριση των όζων θυρεοειδούς αδένα έτσι, ώστε να μπορεί να αποφευχθεί μια μη απαραίτητη παρακέντησης. Δεν χρήζουν όλοι οι όζοι του θυρεοειδούς αδένα παρακέντηση. Καμία άλλη εξέταση, παρά μόνο το σπινθηρογράφημα προσδιορίζει την λειτουργία του κάθε όζου, ο οποίος μπορεί να είναι θερμός ή ψυχρός, καθορίζοντας έτσι την επικινδυνότητα του. 

Αναντικατάστατος αρωγός αποτελεί το σπινθηρογράφημα θυρεοειδούς αδένα στην διαχείριση του υπερθυρεοειδισμού, η κάθε αιτία του οποίου απαιτεί και την αντίστοιχη θεραπεία. Το σπινθηρογράφημα επιβεβαιώνει την αιτία του υπερθυρεοειδισμού.

Το σπινθηρογράφημα καρδιάς μπορεί να ανιχνεύσει την ανεπαρκή αιμάτωσή της πριν την απλή δοκιμασία κόπωσης και πριν ανιχνευτούν στο ΗΚΓ οι αντίστοιχες αλλοιώσεις. Είναι αδιαμφισβήτητα απαιτούμενο στους ασθενείς που πάσχουν από ΣΔ .

Σε συνδυασμό με την πολύχρονη εμπειρία της ιατρού σε επιφανή νοσοκομεία, εγχώρια και ευρωπαϊκά το εργαστήριο παρέχει με τις πιο σύγχρονες τεχνικές απεικονιστικό έλεγχο υψηλού επιπέδου έτσι, ώστε να επιτυγχάνεται η πιο ακριβής διάγνωση και κατ’ επέκταση η θεραπεία των διαφόρων παθήσεων. Το εργαστήριο διαθέτει τομογραφική γ-camera 2 κεφαλών του οίκου General Electric, ο οποίος προτιμάται από τους πιο διακεκριμένους επιστήμονες.
 
Η κα Ζώτου κατέχει δίπλωμα εξειδίκευσης στην ακτινοπροστασία  από τον κρατικό ιατρικό σύλλογο του Βραδεμβούργου και είναι γνώστης της προστασίας των ασθενών από την ακτινοβολία. Για αυτόν τον λόγο, το κέντρο διαθέτει με δική της πρωτοβουλία διαφορετική είσοδο και έξοδο των επισκεπτών.

Υπηρεσίες